Välkommen till Ahlström Personalkonsult Hem Hem Kontakt Kontakt
Utveckling / Coaching Berätta och jag glömmer. Visa mig och jag kanske inte minns. Fråga mig och jag skall förstå. (Ordspråk från nordamerikas indianer. Ur Att bygga lösningar av Berg och De Jong). Jag har förmånen att genom min kompetens få vara med på den fantastiska resa som det är när människor får insikter och därmed växer och utvecklas. Jag utvecklar individer och därmed organisationer med min kompetens och med coaching som verktyg. Coaching är en väl beprövad metod att tillvarata och utveckla den stora förmåga som vi människor har men som vi oftast inte är helt medvetna om. Insikter eller ”aha-upplevelser är steg på vägen att bli ännu bättre i såväl våra yrkesroller som i våra liv.
IPU Profilanalys® och Drivkraftsanalys Vill du utveckla insikten om dig själv? Kommunicerar gruppen effektivt? Förstår du andra människors beteende tillräckligt bra? Med hjälp av analysverktyg från IPU (Institutet för Personlig Utveckling) kan du få svar på ovanstående frågor. IPU Profilanalys® är ett verktyg för att utveckla potentialen i en organisation. Genom att bättre förstå sitt eget och andras beteende skapas förutsättningar för t ex tydligt ledarskap, ökad försäljning, effektivare team, bättre samarbete och individuell utveckling. Genom att pedagogiskt beskriva beteenden med hjälp av olika färger är IPU Profilanalys® enkelt att använda och ger långsiktiga effekter. Den finns för såväl chefer, medarbetare, säljare samt team. IPU Drivkraftsanalys beskriver vad som motiverar vårt handlande. Vad är det som motiverar någon, att utvecklas och prestera ett ännu bättre arbete? IPU Drivkraftsanalys mäter vilka drivkrafter som är viktigast för personen. Inom många yrken t ex försäljning är drivkraften en av nyckelfrågorna för framgång. I flera oberoende jämförelser av toppsäljare hade över 70 % en hög eller mycket hög praktisk-ekonomisk drivkraft! Båda analyserna presenteras i lättlästa rapporter. De används även internationellt och finns på flera språk. För att få genomföra IPU:s analyser krävs speciell behörighet som innebär fastslagna etiska regler för hur materialet ska hanteras. Läs mer om IPU Profilanalys på IPU:s hemsida.
Mitt erbjudande
Design by PortIn