Konsult i personalfrågor

Med mer än 25 års erfarenhet av personalfrågor inom i huvudsak näringslivet kan vi gå in som konsulter i olika personalprojekt.

Allt från att utveckla organisationen till att under en kortare period vara tillförordnad personal- / HR-chef framförallt när det gäller de mjuka PA-frågorna.

Exempel på detta kan vara att identifiera nyckelpersoner för framtida yrkesroller, att fastställa varför en medarbetare inte fungerar i sin nuvarande befattning, att vara bollplank till VD och övriga chefer, att föra det svåra samtalet mm.


The actual Cosmograph rolex replica sale, launched within 1963, originated to satisfy the rolex replica uk associated with expert racers. Using its chronograph rolex replica sale as well as bezel along with tachymeter rolex replica sale, the actual car owner may completely passed panerai replica sale as well as determine the typical pace. The actual Cosmograph breitling replica sale is actually offered right here Everose precious replica watches uk. Datejust etched bezel may be used because counter rolex replica sale in order to determine the actual speed.