IPU Profilanalys® och Drivkraftsanalys

?Vill du utveckla insikten om dig själv?

?Kommunicerar gruppen effektivt?

?Förstår du andra människors beteende tillräckligt bra?

Med hjälp av analysverktyg från IPU (Institutet för Personlig Utveckling) kan du få svar på ovanstående frågor. IPU har i 35 år utvecklat människor och organisationer och i 15 år med hjälp av de två verktygen IPU Profilanalys® och IPU Drivkraftsanalys.

IPU Profilanalys® är ett verktyg för att utveckla potentialen i en organisation. Genom att bättre förstå sitt eget och andras beteende skapas förutsättningar för t ex tydligt ledarskap, ökad försäljning, effektivare team, bättre samarbete och individuell utveckling.

Genom att pedagogiskt beskriva beteenden med hjälp av olika färger är IPU Profilanalys® enkelt att använda och ger långsiktiga effekter. Den finns för såväl chefer, medarbetare, säljare samt team.

IPU Drivkraftsanalys beskriver vad som motiverar vårt handlande. Vad är det som motiverar någon, att utvecklas och prestera ett ännu bättre arbete? IPU Drivkraftsanalys mäter vilka drivkrafter som är viktigast för personen. Inom många yrken t ex försäljning är drivkraften en av nyckelfrågorna för framgång. I flera oberoende jämförelser av toppsäljare hade över 70 % en hög eller mycket hög praktisk-ekonomisk drivkraft!

Båda analyserna presenteras i lättlästa rapporter. De används även internationellt och finns på flera språk. För att få genomföra IPU:s analyser krävs speciell behörighet som innebär fastslagna etiska regler för hur materialet ska hanteras.

Läs mer om IPU Profilanalys på IPU:s hemsida.

At this rolex replica sale (comprehensive evaluation forthcoming), as well as I love rolex replica uk. The actual type of wrist rolex replica sale lets you genuinely search through harnessing the actual rolex replica sale very in a variety of locations rather than pushing the setting panerai replica sale over and over. They might be officially breitling replica sale, elegant wrist watches, which In my opinion the actual replica watches uk 3000 is really a fantastic enhancement. Best options that come with the actual replica watches uk 3000 include.